Công ty luật TNHH Hà Đô

Tư vấn theo vụ việc

  • Tư vấn theo từng vụ việc

    Tư vấn theo vụ việc

    Luật sư tư vấn theo vụ việc là việc Luật sư thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói cho khách hàng từ khi tiếp nhận cho đến khi giải quyết xong vụ việc theo yêu cầu (bao gồm cả việc tư vấn và đại diện theo ủy quyền thực hiện công việc)....