Công ty luật TNHH Hà Đô

Luật Doanh nghiệp

 • LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 61/2020/QH14

  LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 61/2020/QH14

  Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài....

 • LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14

  LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14

  Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty....

 • NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

  NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

  Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật...

 • Luật doanh nghiệp mới 2014

  Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

  Điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là bãi bỏ đề nghị doanh nghiệp cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp không bị hạn chế số lượng ngành nghề hoạt động kinh doanh....