Công ty luật TNHH Hà Đô

Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

  • Giấy phép xin nhập khẩu văn hóa phẩm

    Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

    Hoạt động xuất khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh là hoạt động đưa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu, mạng internet hoặc các hình thức khác đối với văn hóa phẩm để sử dụng riêng, biếu, tặng, thừa kế, triển lãm, dự thi, hợp tác...