Công ty luật TNHH Hà Đô

Công bố lưu hành mỹ phẩm

  • Công bố lưu hành các mỹ phẩm

    Công bố lưu hành mỹ phẩm

    Theo quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường....