Công ty luật TNHH Hà Đô

Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2001/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUY CHẾ TRẠI GIAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP 
ngày 16 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ)

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 37 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù ngày 08 tháng 3 năm 1993;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quy chế Trại giam (ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP ngày 16 tháng 9 năm 1993) như sau:

Quy mô giam giữ phạm nhân mỗi Trại giam thuộc Bộ Công an quản lý từ 1.000 đến 4.000 phạm nhân (trừ Trại giam Thủ Đức). Mỗi Trại giam có thể thành lập một hay nhiều phân trại. Quy mô mỗi phân trại từ 500 đến 1.000 phạm nhân.

Quy mô giam giữ phạm nhân ở mỗi Trại giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý từ 100 đến 300 phạm nhân.

 

Điều 2. Bộ Công an lập kế hoạch đầu tư việc tăng quy mô giam giữ các phân trại của các Trại giam, thống nhất với Bộ Tài chính để đưa vào cân đối ngân sách hàng năm cho phù hợp.

 

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam