Công ty luật TNHH Hà Đô

Giá trị cốt lõi và phương châm hành động

Tinh thần Luật Hà Đô : 

1. Tầm nhìn xa

 • Đặt ra mục tiêu rõ ràng cho tương lai
 • Tìm kiếm tối đa các giải pháp với ý tưởng linh hoạt
 • Bền chí và quyết tâm cho đến khi thành công

2. Sự tin cậy

 •  Đề cao tri thức và đạo đức nghề nghiệp
 • Sáng suốt, cẩn tắc trong hành động
 • Dựa vào hiện trường, hiện vật để ra quyết định

3. Sự hợp tác

 • Thường xuyên trao đổi thông tin
 • Phát huy sức mạnh của tinh thần tập thể
 • Đặt lợi ích khách hàng làm kim chỉ nam cho hành động

Giá trị cốt lõi : "Là điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền"

Tạo dựng giá trị cốt lõi:

 • Tâm: lắng nghe bằng tâm để thấu hiểu khách hàng
 • Trí: đề cao tri thức, sáng suốt, cẩn tắc trong hành động
 • Tín: hành động vì mục đích tối thượng của khách hàng

Cách tiến hành công việc

Ở Luật Hà Đô chúng tôi hiểu rằng công việc là chuỗi giải quyết vấn đề, tức là:

CÔNG VIỆC = GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Vậy cách tiến hành công việc của chúng tôi là:

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PDCA   +  GIAO TIẾP  

1. PDCA (Plan –Do – Check – Action)

2. GIAO TIẾP (HO - REN – SO)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam

Thương mại quốc tế

Thương mại quốc tế

Thương mại quốc tế: thanh toán quốc tế, điều kiện để thanh toán quốc tế, giao nhận vận tải quốc tế, tư vấn xuất nhập khẩu, tư vấn về hợp đồng thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế,… Công ty Luật Hà Đô luôn là điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền của doanh nghiệp.


Tư vấn thương mại quốc tế chuyên nghiệp

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Luật Hà Đô nhận tư vấn cho doanh nghiệp các công việc sau: Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội, Tư vấn thành lập công ty TNHH, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tư vấn hoạt động nội bộ, tư vấn kiểm tra sau thông quan, tư vấn khai báo hải quan….


Tư vấn kinh doanh hiệu quả, chi phí thấp