Công ty luật TNHH Hà Đô

Giá trị cốt lõi và phương châm hành động

Tinh thần Luật Hà Đô : 

1. Tầm nhìn xa

 • Đặt ra mục tiêu rõ ràng cho tương lai
 • Tìm kiếm tối đa các giải pháp với ý tưởng linh hoạt
 • Bền chí và quyết tâm cho đến khi thành công

2. Sự tin cậy

 •  Đề cao tri thức và đạo đức nghề nghiệp
 • Sáng suốt, cẩn tắc trong hành động
 • Dựa vào hiện trường, hiện vật để ra quyết định

3. Sự hợp tác

 • Thường xuyên trao đổi thông tin
 • Phát huy sức mạnh của tinh thần tập thể
 • Đặt lợi ích khách hàng làm kim chỉ nam cho hành động

Giá trị cốt lõi : "Là điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền"

Tạo dựng giá trị cốt lõi:

 • Tâm: lắng nghe bằng tâm để thấu hiểu khách hàng
 • Trí: đề cao tri thức, sáng suốt, cẩn tắc trong hành động
 • Tín: hành động vì mục đích tối thượng của khách hàng

Cách tiến hành công việc

Ở Luật Hà Đô chúng tôi hiểu rằng công việc là chuỗi giải quyết vấn đề, tức là:

CÔNG VIỆC = GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Vậy cách tiến hành công việc của chúng tôi là:

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PDCA   +  GIAO TIẾP  

1. PDCA (Plan –Do – Check – Action)

GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

2. GIAO TIẾP (HO - REN – SO)

GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam