Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: vut bo dua tre | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Vứt bỏ đứa trẻ khi vừa sinh ra có tôi không?

    Vứt bỏ đứa trẻ khi vừa sinh ra có tội không?

    Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì ......