Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: vốn đầu tư | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

    Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

    Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối...