Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: vay | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Vay tín chấp bằng sổ hộ khẩu

    Vay tín chấp bằng sổ hộ khẩu

    Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có ghi rõ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức bảo đảm....