Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: tư vấn khiếu nại đất đai | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Khiếu kiện đất đai - Những điều cần lưu ý

    Khiếu kiện, khiếu nại đất đai

    người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai...