Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: tư vấn đất đai | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • TƯ VẤN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

    TƯ VẤN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

    Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng....