Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: trông giữ | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Làm mất tài sản khi nhận trông giữ

    Làm mất tài sản khi nhận trông giữ

    Theo quy định tại Điều 559 của Bộ luật Dân sự 2005 thì: “Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi...