Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: Thừa kế | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • chuyển đổi người đại diện pháp luật và việc thừa kế cổ phần

    Chuyển đổi người đại diện pháp luật và việc thừa kế cổ phần

    Bà Vũ Thị Hoa có anh ruột là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần nhưng nay đã chết để lại 1 vợ và 1 người con trai 4 tuổi. Nay Bà Hoa muốn biết quy định về việc chuyển đổi người đại diện pháp luật và việc thừa kế cổ phần của Công ty đối...

  • Chia thừa kế - Những vấn đề pháp lý cần quan tâm

    Chia thừa kế - Những vấn đề pháp lý cần quan tâm

    Trong thực tiễn không phải ai cũng có đủ nhận thức và năng lực hành vi để định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, vì vậy Luật quy định có 02 trường hợp thừa kế là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc...