Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: thời hiệu | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

    Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

    Pháp luật quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động như thế nào? Thực tế áp dụng còn xảy ra vướng mắc gì?...