Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: thi hanh an | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Nghĩa vụ của người thi hành án

    Nghĩa vụ của người thi hành án

    Hiện nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh bạn đang thi hành án đối với bạn. Chấp hành viên chưa giải tỏa kê biên tài sản do bạn chưa thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường. Theo quy định tại khoản 1 Điều 105 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên chỉ...