Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: tặng cho | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

    Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

    Vì bố ông chưa làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng (sang tên) đối với QSD đất được ông bà tặng cho nên căn cứ theo các quy định nêu trên thì Hợp đồng tặng cho chưa có hiệu lực và bố ông chưa có quyền sở hữu đối với QSD 02 thửa đất đó và như vậy đây...