Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: tài sản | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không?

    Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không?

    Theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:...

  • Làm mất tài sản khi nhận trông giữ

    Làm mất tài sản khi nhận trông giữ

    Theo quy định tại Điều 559 của Bộ luật Dân sự 2005 thì: “Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi...