Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: sửa đổi | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư - Luật Hà Đô

    Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

    Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2020. Khi nào cần điều chỉnh Giấy phép đầu tư và những điểm cần lưu ý khi thay đổi nội dung giấy phép....

  • NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ SỬA ĐỔI

    NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ SỬA ĐỔI

    Quốc hội vừa thông qua Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) với 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Báo Đầu tư trân trọng giới thiệu những nội dung mới nhất của Luật này...