Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: quyền sử dụng đất | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

    Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

    Ở đây chúng ta hiểu quyền sử dụng đất là một loại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, loại tài sản này có thể dùng để góp vốn, còn giá trị quyền sử dụng đất là giá trị được tính bằng tiền của quyền sự dụng đất đối với một diện tích đất nhất...