Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: nhật bản | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Tư vấn dự án xuất khẩu Zeolite sang Nhật Bản

    Tư vấn dự án xuất khẩu Zeolite sang Nhật Bản

    Zeolite có tác dụng hấp phụ các ion kim loại, amoni, H2S, NO2, NO, và các chất hữu cơ độc hại, đặc biệt có khả năng tách ion phóng xạ từ các chất thải phóng xạ và làm sạch môi trường không khí...