Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: người lao động | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Chậm trả lương đối với người lao động.

    Chậm trả lương đối với người lao động.

    Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc...