Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: mãi mãi | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • MÃI MÃI TINH THẦN KHỞI NGHIỆP

    MÃI MÃI TINH THẦN KHỞI NGHIỆP

    “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp” - giữ mãi cái ngọn lửa ấy, ý chí ấy, tinh thần làm việc đấy là slogan mới được Chủ tịch HĐQT của Vingroup đưa ra. Qua đây, có thể thấy tinh thần khởi nghiệp không khi nào là muộn, không bao giờ là cũ để một cá nhân,...