Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: luật thừa kế | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Chia thừa kế - Những vấn đề pháp lý cần quan tâm

    Chia thừa kế - Những vấn đề pháp lý cần quan tâm

    Trong thực tiễn không phải ai cũng có đủ nhận thức và năng lực hành vi để định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, vì vậy Luật quy định có 02 trường hợp thừa kế là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc...