Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: làm sổ đỏ | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • TƯ VẤN LÀM SỔ ĐỎ

    TƯ VẤN LÀM SỔ ĐỎ

    Thông thường, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và kiểm tra đầy đủ hồ sơ mới tiến hành tiếp nhận của người nộp. Đối với những trường hợp phức tạp cần giải trình như: sự biến động về diện tích, ranh giới; có sự thay đổi về người sử dụng đất...