Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: kỷ luật | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

    Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

    Pháp luật quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động như thế nào? Thực tế áp dụng còn xảy ra vướng mắc gì?...

  • Xử lý kỷ luật lao động sa thải người lao động

    Xử lý kỷ luật lao động sa thải người lao động

    Trong các hình thức kỷ luật lao động, đáng chú ý nhất là hình thức xử lý sa thải, bởi đây là hình thức kỷ luật nặng nhất dẫn đến hậu quả mất việc làm đối với người lao động...