Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: hợp đồng lao động | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Chấm dứt hợp đồng lao động

    Chấm dứt hợp đồng lao động

    Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khi hai bên đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình thì Hợp...