Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: hôn nhân và gia đình | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Đơn ly hôn

    Đơn ly hôn

    Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng, hoặc của cả hai vợ chồng. Khi tình trạng hôn nhân không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không thể đạt được thì việc ly hôn là một hệ...