Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: hinh su | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Bộ luật Hình sự số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009

    Bộ luật Hình sự số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009

    Khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương...