Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: đổi mới | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

    NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

    Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật...