Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: đại diện | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

    Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

    Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam...

  • BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

    BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

    Luật Ha Đô với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, Luật Hà Đô sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng/Quý Doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh....