Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: cổ đông | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Cổ đông chưa góp đủ vốn khi thành lập sẽ được xử lý thế nào

    Cổ đông chưa góp đủ vốn khi thành lập sẽ được xử lý thế nào

    Công ty tôi có 03 cổ đông sáng lập, tại thời điểm đăng ký thành lập tỷ lệ vốn góp được chia theo tỷ lệ 40:30:30 cho các cổ đông, tuy nhiên đến nay có 01 cổ đông chưa góp đủ số vốn theo như cam kết. Vậy trường hợp cổ đông chưa góp đủ sẽ được quy...

  • Trở thành cổ đông công ty sau ly hôn

    Trở thành cổ đông công ty sau ly hôn

    Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân...