Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: chồng được nghỉ | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Vợ sinh con, chồng được nghỉ 5 - 7 ngày làm việc

    Vợ sinh con, chồng được nghỉ 5 - 7 ngày làm việc

    Theo đó, từ năm 2016, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ 05 ngày làm việc; được nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; riêng trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10...