Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: cha mẹ | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không?

    Cha mẹ ly hôn, con có được chia tài sản không?

    Theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:...