Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: Bản quyền | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất

    Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất

    Tôi dự định tham gia góp vốn thành lập công ty với một người bạn, tôi không có tiền mặt nên ý định sẽ góp bằng tài sản là quyền sử dụng đất. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất như vậy có được không. Mong Luật sư tư vấn giúp cho tôi. Xin chân thành...