Công ty luật TNHH Hà Đô

Luật Doanh nghiệp 2014

  • NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

    NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

    Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật...

  • Luật doanh nghiệp mới 2014

    Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

    Điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là bãi bỏ đề nghị doanh nghiệp cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp không bị hạn chế số lượng ngành nghề hoạt động kinh doanh....